Language / Iaith: ENG | CYM

Contact us

01492 640427
biscuits@ormaen.co.uk

Preifatrwydd

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd a sicrhau diogelwch unrhyw wybodaeth bersonol a roddir gennych. Rydym yn llym yn cadw at y gofynion y ddeddfwriaeth diogelu data yn y DU.

Diben y datganiad hwn yw esbonio i chi pa wybodaeth bersonol a gesglir gennym a sut y gallwn ei defnyddio.

Pan fyddwch yn mynd i mewn i gontract neu'n cael gwaith gyda ni rydym yn gofyn i chi am eich enw, cyfeiriad, ffôn, a chyfeiriad e-bost.

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unig at ddibenion talu a bilio, ac i roi gwybod i chi am gyhoeddiadau pwysig.

Ni fyddwn yn cysylltu â chi gyda eich caniatâd.

Nid ydym yn gwerthu, rhentu neu gyfnewid eich gwybodaeth bersonol gydag unrhyw drydydd parti am resymau masnachol.

Rydym yn dilyn gweithdrefnau diogelwch llym wrth storio a datgelu gwybodaeth yr ydych wedi'i rhoi i ni, er mwyn atal mynediad heb awdurdod yn unol â deddfwriaeth diogelu data y DU.

Nid ydym yn casglu gwybodaeth sensitif amdanoch ac eithrio pan fyddwch yn ei darparu'n fwriadol. Er mwyn cynnal cywirdeb ein cronfa ddata, gallwch wirio, diweddaru neu ddileu eich manylion personol trwy gysylltu â ni.

Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth y tu allan i'r AEE (Ardal Economaidd Ewropeaidd) heb sicrhau eich caniatâd yn gyntaf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am breifatrwydd, cysylltwch â ni.